Kinesitherapie & Revalidatie

Een doordachte actieve revalidatie en expertise in klinisch redeneren: daar maken wij het verschil. Met een pak ervaring staan we klaar om jou en/of jouw team te revalideren. Omdat we toekomstgericht denken, zijn een preventief beleid en causaal handelen voor ons vanzelfsprekend. 

 • 01

  Manuele Therapie

  Door specifieke manuele technieken kunnen we pijnlijke spieren, pezen en gewrichten behandelen. Gekwetste structuren als spieren, pezen en gewrichten gaan je beperken in je mobiliteit, flexibiliteit en/of functionaliteit en dat willen we uiteraard voorkomen.

  Net door die technieken toe te passen, gaan we die structuren terug normaliseren.
  Welke techniek dit precies is? Dat hangt af van je noden, of tenminste de noden van je letsel. Dit gaat van manipulaties over mobilisaties tot stretching, fricties, myofasciale therapie, dry needling en zo veel meer.

 • 02

  Sport- en Functionele revalidatie

  ‘Genezen door bewegen’! Een correct bewegingspatroon is dan ook voornaam in het goed functioneren van een menselijk lichaam.

  Sportkinesitherapie is bedoeld om blessures opgelopen tijdens het sporten te behandelen en de patiënt(e) zo snel als mogelijk terug te laten sporten. Dit vereist een gespecialiseerde aanpak, waarbij het probleem uitgebreid wordt onderzocht en met behulp van verschillende technieken zoals manuele therapie, myofasciale therapie, taping, … zo optimaal mogelijk wordt behandeld. Daarnaast verhoogt een actieve, functionele oefentherapie en sportspecifieke training de belastbaarheid van het lichaam om zo terug tot de best mogelijke sportprestaties te komen.

  Door deze manier van trainen ga je doelgericht werken op bepaalde spiergroepen en ze gaan versterken. We trainen de volledige spierkettingen, in tegenstelling tot klassieke analytische krachttrainingen zoals fitness. Tegelijk revalideren, maar ook opbouwen om blessures te voorkomen dus. 

 • 03

  Revalidatie op het veld

  Naderen we het het einde van een revalidatieperiode? Dan gaan we buiten op het veld en/of in de zandbak nog meer sportspecifieke revalidatie-oefeningen integreren. De belasting bouwen we zo geleidelijk aan terug op. Na deze begeleide trainingen is het vertrouwen vaak groter om meteen intensiever aan de slag te gaan, gezien je de sportspecifieke beweging al hebt doorlopen.

 • 04

  Orthopedische revalidatie

  Orthopedische revalidatie is enerzijds geschikt voor patiënten die een orthopedische ingreep hebben ondergaan, anderzijds zijn deze behandelingen gericht op een conservatief (niet operatief) genezingsproces voor diverse klachten.

  Orthopedische ingrepen is de verzamelnaam voor verschillende operaties. Hieronder vallen totale of gedeeltelijke protheses (heupprothese, knieprothese, schouderprothese,…). Onder andere ook schouder-, elleboog-, pols-, heup-, knie- en enkeloperaties en alle andere arthroscopische ingrepen (vb. bij een meniscusletsel, voorste kruisbandletsel, een scheur in een pees ter hoogte van de schouder).

  Het optimaal herstellen van dergelijke ingreep wordt voornamelijk bepaald door de revalidatie.

 • 05

  Pre- en postnatale kinesitherapie

  Perinatale kinesitherapie is aangewezen voor en na de bevalling (prenataal en postnataal).

  Waaruit bestaat prenatale kine?

  • Geven van aangepaste oefeningen en houdingscorrecties om zwangerschapskwaaltjes (rugklachten, oedemen, bekkenpijn…) tegen te gaan of te verhelpen.
  • Bewustwording van de bekkenbodemspieren om de bevalling te vergemakkelijken en risicofactoren als urine- of stoelgangverlies te vermijden.
  • Aanleren van de verschillende ademhalingstechnieken.
  • Inoefenen van houdingen tijdens de arbeid.
  • Aanleren van perstechnieken.

  Waaruit bestaat postnatale kine?

  • Na de bevalling controleren we de bekkenbodemspieren vooraleer we beginnen met de algemene conditietraining. Zijn deze te zwak dan worden eerst de bekkenbodemspieren getraind met een speciaal apparaat.
  • Ook wordt er gecontroleerd of er al dan niet een diastase aanwezig is. Bij aanwezigheid van een een diastase wordt een aangepast oefenschema opgesteld.
  • We houden steeds rekening met de opbouw van een natuurlijk spiercorset gevormd door de buikspieren, bekkenbodemspieren en rugspieren.
 • 06

  Bekkenbodemtherapie

  Bekkenbodemtherapie is een methode waarbij je leert de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Omdat je de spieren van de bekkenbodem zelf niet kunt zien, is het soms moeilijk om ze goed te gebruiken en te trainen. De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of te gespannen zijn, of niet op het juiste moment aangespannen worden. Hierdoor kunnen stoornissen optreden. Door middel van een apparaat kan dit geregistreerd worden, waardoor we preciezer en doelgerichter kunnen werken.

  De meest voorkomende aandoeningen zijn stressincontinentie, obstipatie, fecale incontinentie, urineverlies na prostaatoperatie, pijn bij het vrijen…

 • 07

  Respiratoire kinesitherapie

  Deze therapie gebruiken we voor het behandelen van longaandoeningen bij baby’s, kinderen en volwassenen.

  Zowel acute als chronische patiënten komen hiervoor in aanmerking (RSV, bronchiolitis, longontstekingen, astma, allergieën, COPD, muco, hyperventilatie, …).

  Voor het behandelen van bepaalde longaandoeningen gebruiken we het PEP-toestel (Positive Expiratory Pressure).

  Werking PEP?

  Normaliseren van zowel verlaagde als toegenomen longvolumes en het verwijderen van secretie in de luchtwegen.  De inademing gaat onbelemmerd omdat in de inademingopening geen weerstand zit. De uitademing wordt wel belemmerd doordat er door een kleine opening moet worden uitgeademd. In de longen blijft er door deze techniek toe te passen meer lucht achter en de longen worden als het ware opgeblazen. Doordat er meer lucht in de longen komt, kan de lucht ook beter achter het slijm komen. Lucht achter een slijmprop kan het slijm bij een krachtige uitademing (huffen) verplaatsen.

 • 08

  Dry Needling

  Dry needling is een behandelmethode waarbij spierverhardingen (‘myofasciale triggerpoints’) met een heel dunne, steriele naald worden aangeprikt met de bedoeling een reflex uit te lokken. Wanneer deze reflex uitdooft zullen ook de spierspanning en de uitstralingspijn op korte termijn afnemen of zelfs onmiddellijk verdwijnen.

  Deze ’triggerpoints’ kunnen ontstaan door overbelasting van bepaalde spieren door bijvoorbeeld sport of verkeerde lichaamshouding. Ook stress kan een oorzaak zijn.