Blog

6/12/2015

Functioneel Oefenen/Trainen

Functioneel Oefenen/Trainen

•Onder functionele training verstaan wij het uitvoeren van spierversterkende oefeningen die qua uitgangshouding en bewegingen kunnen gelinkt worden aan bewegingen uit het dagelijkse leven enerzijds, of aan verschillende sporttakken anderzijds.

• Door deze manier van trainen wordt een veel exacter evenwicht gecreëerd tussen de verschillende spiergroepen die bij deze specifieke bewegingen worden getraind.

• In tegenstelling tot de klassieke analytische krachttrainingen zoals fitness, worden hier volledige spierkettingen getraind.

•“Functional training challenges the body to work as a whole, firing up the muscles in a sequential pattern”

• Daarnaast is een heel belangrijk voordeel van dergelijke training ook het verbeteren en verfijnen van de neuro-musculaire controle.

•Train movements, not muscles

•Het sleutelwoord bij functionele (kracht)training is “transfer”

•Functionele training duidt op training die functioneel is in relatie tot hetgeen waarvoor je traint. Er moet sprake zijn van een maximale transfer van de getrainde eigenschappen naar datgene waarvoor je traint.

• Functionele training voor een wedstrijdzwemmer bijvoorbeeld moet er op gericht zijn de zwemmer beter en harder te laten zwemmen.

• Iemand die middels fysieke training rugklachten wil bestrijden moet het effect van de training kunnen merken door een vermindering van de klachten. Dan is de training functioneel!

•Transfer is het sleutelbegrip bij de term functioneel en de invulling hiervan is dus in sterke mate afhankelijk van hetgeen waarvoor iemand traint.